top of page

Anomalite e mitrës

(Keqformimi)

Në raste të rralla, gratë mund të lindin me mitrën që ka ndarëse vertikale (mitër septale) apo madje mitër të duplikuar (mitër didelphys). Varësisht nga serioziteti i gjendjes mund të ketë nevojë për ndërhyrje kirurgjikale.

Gjinekologjia > Anomalite e mitres

Në raste të rralla, gratë mund të lindin me mitrën që ka ndarëse vertikale (mitër septale) apo madje mitër të duplikuar (mitër didelphys). Varësisht nga serioziteti i gjendjes mund të ketë nevojë për ndërhyrje kirurgjikale.

 

Diagnostikimi i anomalive kongjenitale të mitrës. Ultratingulli, histerosonogrami, histeroskopia apo histerosalpingografia mund të jenë të dobishme për diagnostikimin e këtyre tipave të anomalive anatomike të mitrës.

 

Trajtimi i anomalive kongjenitale të mitrës. Histeroskopia me resekcion të septumit është trajtimi i preferuar për mitrën me septa. Për mitrën e duplikuar, nuk nevojitet zakonisht kirurgjia, por me rëndësi është shmangia e binjakëve për shkak të rrezikut të shtuar për lindje të parakohshme. 

 

Shikoni videon e bërë nga Dr. Goksu GOC.

bottom of page