top of page
20200515_084631_edited_edited.png
Specialties

 

Kirurgji Laparoskopike

Kirurgji Laparotomike (hapur)

Onkologjia (Kanseri Qafes se mitres)

3D/4D Ultrason

Trajtimi i Infertlitetit

Lindje Normale/ Operative

Kirurgji estetike perineale

  EDUKIMI:

 


-  2000- Shkolla e Mesme Anadolu-Aksaray


- 2000-2006- Universiteti Akdeniz, Fakulteti i Mjekësisë/ Antalia


- 2007-2012- Universiteti i Gjinekologjisë dhe Obstetrisë i Ankarasë


CERTIFIKATE:

 

 Çertifikimi- Çertifikata e Ultrazërit Obstetrikë/Universiteti i Gjinekologjisë dhe Obstetrisë së Ankarasë
- Çertifikim në Kirurgji Laparoskopike/Universiteti i Gjinekologjisë dhe Obstetrisë së Ankarasë\

-Çertikim në Mikrokirurgji/Universiteti i Gjinekologjisë dhe Obstetrisë së Ankarasë
- Çertifikim në Kolposcopi/Universiteti i Gjinekologjisë dhe Obstetrisë së Ankarasë
 


 KURSE & TRAJNIME:


2011 -  Perinatologji dhe niveli i dytë i ultrasonografisë, Turkish maternal-fetal medicine. Antalia
Kurs për teknologjinë riprodhuese të ovulacionit
2012 - Laparoskopi. TJOD
2016 – Robotic surgery – Universiteti Acibadem, Istanbul
2012-2017 – Infertility treatments experience (Spitali Amerikan / Prishtine)

 

 ANËTARËSIME NË SHOQATA:


1- Shoqata e Mjekëve Turq

 

2- Urdheri I mjekut  Kosove

 

3- Shoqata e gjinekologeve kosove

 

 

 Interesim medkal dhe në fushat e ekspertizës


-Obstetri (përfshirë rrezikun e lartë të shtatzënisë)
-Kirurgji endoskopike dhe gjinekologjike (laparoskopi dhe histeroskopi)
- Kirurgji  Laparoskopike (ovarian, histeroktomi, Miomoktomi, endometriosis, sakrocervikopeksi etj.)
-Histeriskopi diagnoztike dhe operative
-Procedurat gjinekologjike( amniocenteza, biopsi chorion villus, kordocenteza, amnioreduksion-infuzion, reduksion i fetusit etj)
-Onkologjia gjinekologjike
-Kirurgji vaginale dhe perineoplastike
 

 PUBLIKIMET:


TEZA:

 

 Ndikimi sekondar i kirurgjisë citoreduktive në pacientin e mbijetuar nga kanceri i shpeshtë sensitive i vezoreve -2012


Artikujt e botuar në revista ndërkombëtare


1- Dhjetor 2013 Rezultatet afatgjatë onkologjike dhe riprodhuese të ndërhyrjeve kirurgjike tek fertiliteti citoreduktiv tek femrat e moshës 25 vjeç dhe më të reja me qeliza malinje të tumorit. Ertas IE, Taskin S, Goklu R, Bilgin M, Goc G, Yildirim Y, Ortac f. J Obstet Gyanecol Res. 2014 Mar; 40 (3): 798-805. Doi: 10.1111/jog. 12253. Epub


2-Faktorët ndikues në zgjedhjet e metodave kontracptive: përvojë në Spitalin Universitar. Kahraman K, Goc G, Taskins S, Haznedar P, Karagozlu S, Kale B, Kuritpek Z, Ozmen B. J Turk Ger Gynecol Assoc. 1 qeshor 2012; 13 (2): 102-5. Doi: 10.5152/jtgga.2012.07. eCollesction 2012.


3- Përfshirja stromale cervikale mund të parashikojë mbijetesë tek karcinoma e avancuar endometriale: analizë me 67 pacientë. Taskins S, Ortac F, Kahraman K, Goc G, Oztuna D, Gungor M. Int J Clin Oncol. 2013 shkurt; 18 (1): 105-9. Doi: 10.1007/s10147-011-0351-y. Epub2011 nëntor 18.
 


Artikuj të botuar në revistë kombëtare
 


1-Rasti i Sindromit të Megit-imitim i përkeqëimit ovarian: Sfidë diagnostike. Goksu Goc, Korhan Kahraman, Salih Taskin, evren Kocbulut, Firat Ortac MN Gorm C:18 s:2 2012


2-Zvillimi i Kancerit endometrial dhe përcjellja e tumorit intraabdominal desmoids.
Konferenca ndërkombëtare. Përsëritja e hershme e tipit villoglandular të kancerit cervical si karcinomë peritoneale. Taskin S, Goc G. ESGE


3- Rezultatet e ndërhyrjeve kirurgjike tek fertiliteti i pamjaftueshëmnë qelizat malinje të tumorit. Ortac F, Taskin S, Goc G. ESGE

 


Konferenca kombëtare

1 - 2011 Tumori intraabdominal desmoids dhe përcjellja e e kirurgjisë endrometrikale. Asociacioni turko-gjerman i gjinekologjisë

2 - 2011 Spërthimi ektopik në shtatzëni, pavarësist nga rënia e ulët e nivelit të hCG: rast i raportuar. Asociacioni gjermano-turk i gjinekologjisë

3- 2011 Udhëzim ultrasound i mbarsjeve intrauterine: a ka ndonjë përfitim gjatë mbarsjes blind (verbër)? Asociacioni turko-gjerman i gjinekologjisë

4- 2011 Rasti i Sindromit të Megit-imitim i përkeqëimit ovarian: Sfidë diagnostike. Asociacioni turko-gjerman i gjinekologjisë

5- 2011 Stimultaneous intrautrin dhe likalizimi transvescial i dy lidhjeve intrauterine: rast i raportuar. Asociacioni turko-gjerman i gjinekologjisë

6- 2012 Gec preterm dogumlarda neonatal sonuclarin, eytolojik alt gruplar arasi farkiliklarinin analizi, TJOD
 

7- 2015- Uterin servikste ektopik gebelik yanlış tanısı alan metotreksat dirençli primer servikal koryokarsinoma olgusu. Göksu Göç, Alida Hasbajrami, Jehona Binishi Hysa, Faton Sermaxhaj, Fisnik Kurshumliu, Selami Sylejmani
 

8- 2015 - Total laparoskopik histerektomi ve Abdominal histerektomi: Leiyomiyoma nedeniyle artmış boyuttaki uteruslarda cerrahi morbidite ve fonksiyonel sonuçların karşılaştırılması -
Göksu Göç, Alida Hasbajrami, Jehona Binishi Hysa - TJOD

 

9- 2015 - Total uterin prolapsusa bağlı ciddi hidroüreteronefroza neden olan obstrüktif üropati
Jehona Binishi Hysa, Alida Hasbajrami, Göksu Göç, Ajet Xhafa, Mimoza Shaipi Shemsedini- TJOD

10- 2015 - A giant cystic retroperitoneal leiomyoma mimicking an ovarian malignancy - Göksu Göç, Dr. Uğur Gözalan, Alida Hasbajrami, Jehona Binishi Hysa, Dr. Fisnik Kurshumliu - TJOD

11- 2015 - Endometriotik kiste bağlı gelişen akut hemoperitoneum: Olağandışı bir olgu
Göksu Göç, Jehona Binishi Hysa, Alida Hasbajrami - TJOD

 

12- 2015 - Semen parameters in fertile versus subfertile population in Kosovo: A need for re-evaluation of sperm morphology values. Mimoza Grajqevci , Goksu Goc , Alida Hasbajrami , Jehona Binishi Hysa, Dr. Ajet Xhafa - IMCA

13- 2015 - Perioperative outcomes of total laparoscopic hysterectomy versus abdominal hysterectomy for benign uterine diseases- Goksu Goc, Alida Hasbajrami, Jehona Binishi Hysa  - IMCA

14- 2016 Key Lecture - Conventional radical hysterectomy and nerve-sparing radical hysterectomy in the treatment of cervical cancer: Perioperative morbidity and bladder function - Goksu Goc, Alida Hasbajrami,  Jehona Binishi – IMCA

15- 2016 - A case of advanced stage (3A) pure ovarian dysgerminoma associated with high serum LDH and bhCG levels and unilateral hydronephrosis. Goksu Goc, Alida Hasbajrami,  Jehona Binishi, Burim İmeri, Fisnik Kurshumliu, Faton Sermaxhaj, Mejreme Maloku - IMCA

16- 2017 Key Lecture - Complications of laparoscopic surgery for gynaecological benign diseases- Goksu Goc – IMCA

17- 2017 - Growth Hormone Supplementation in the Follicular Phase with Microdose GnRH Agonist Flare Protocol for In Vitro Fertilization. Alida Hasbajrami, Goksu Goc, Mimoza Grajqevci, Dardan Baftiu, Gezim Kastrati, Sahara Pallqa – IMCA

 

Congress Chairman

 

-          International Multidisciplinary Medical Congress in Albania 2015 - Gjinekologji & Obstetrik
 
-          International Multidisciplinary Medical Congress in Albania 2016 - Gjinekologji & Obstetrik


 


11. EKSERIENCA E PUNËS:


2006-2007   Praktikë e përgjithshme/ Sanliurfa-Qendra e Maternitetit dhe Nenonatologjisë (Qeveria)
 

2007-2012 Ankara University Gynecology and Obstetrics

 

2012-2017 American Hospital Kosovo

 

2017- 2019 Sanus Clinic ( Ordinance/ Klinik private)

2019 - Spitali Amerikan Prishtine

bottom of page