top of page

Diagnostikimi dhe Testimi i Fertilitetit Mashkullor

pytje.jpg

Infertilitet >  Diagnostikimi dhe Testimi i Fertilitetit Mashkullor

Numri i spermatozoideve. Numri bazik i spermatozoideve në mostrën e cila merret me masturbim dhe ekzaminim të spermës 2-5 ditë pas abstinencës, është njëri prej kritereve kryesore për diagnostikim dhe duhet të bëhet edhe në ato raste kur dihet tanimë një faktor femëror për infertilitet. Deri në 40% të çifteve që kanë probleme me fertilitetin kanë probleme që i prekin të dy partnerët.

 

Funksioni i spermatozoideve. Aftësia e spermatozoidit për të depërtuar në vezë është një çështje e rëndësishme. Numri i ulët i spermatozoideve dhe lëvizshmëria e ulët e tyre në Analizën e Spermës mund të përcaktojnë shpesh nëse spermatozoidet e pranishme janë të mjaftueshme në numër dhe aktivitet për të arritur deri te veza dhe më pas për t’u ngjitur me të dhe depërtuar brenda saj. Përzierja e vezëve dhe e spermatozoideve në enë gjatë realizimit të Fertilizimit In Vitro është mënyra e vetme për përcaktimin e funksionimit normal të spermatozoideve. Në raste të rralla, disa burra me numër normal të spermatozoideve në Analizën e Spermës mund të kenë spermatozoide që nuk mund të ngjiten për vezën. Fatkeqësisht, kjo zbulohet zakonisht gjatë IVF-së.

 

Integriteti i ADN-së së Spermatozoidit. Kohëve të fundit, në vlerësimin e pacientëve me infertilitet të pashpjegueshëm, dështime të përsëritura të riprodhimit dhe aborteve të përsëritura, bëhet vlerësimi i spermës për fragmentim të ADN-së. Këto teste nuk janë 100% prediktive, por në këto raste të rralla, mund të tregojnë nëse spermatozoidet (jo vezët) janë ato që çojnë drejt problemit të fertilitetit.

 

Mosha. Disa studime kanë sugjeruar që mosha e shtyrë mashkullore (zakonisht mbi moshën 50-vjeçe) mund të çojë në shtimin e infertilitetit dhe përqindjen më të lartë të aborteve. Të dhënat e literaturës për këtë çështje janë të përziera: disa studime pohojnë që mosha e babait luan rol, mirëpo disa të tjera nuk e konsiderojnë moshën të rëndësishme. Nëse mosha e babait ka ndikim, ai duhet të jetë shumë i ulët.

 

Gjenetika. Burrat me sindromë të Klinefelterit (modeli kromozomal 47 XXY në vend të atij normal 46 XY), ata me delecione të pjesëve të caktuara të kromozomit Y, ata me translokacione të balancuara dhe disa jonormalitete të tjera të rralla gjenetike shkaktojnë infertilitet mashkullor.

 

 

Diagnostikimi dhe Testimi i Fertilitetit Mashkullor dhe Femëror

 

Disfunksioni seksual. Edhe pse kjo gjendje në radhë të parë ka të bëjë me njërin apo tjetrin partner në çift (p.sh. disfunksioni erektil te meshkujt, vagjinizmi te gratë), disfunksioni seksual shpeshherë është problem i çiftit dhe duhet të adresohet duke e bërë vlerësimin e të dy partnerëve.

 

Infertiliteti i Pashpjegueshëm. Kjo është diagnoza e cila përcaktohet pasi që të gjitha testet të rezultojnë normale. Shumë çifte që nuk arrijnë shtatzëninë pas 1-2 vitesh të provës dhe me të gjitha testet që dalin të jenë normale, mund të kenë subfertilitet të lidhur me moshën apo endometriozë. Nga ana tjetër, mund të ekzistojnë diagnoza apo probleme të tjera mjekësore të cilat nuk i kemi kuptuar ende. Diagnoza më e vonshme e “Rezervës së Ulur të Vezoreve” ka filluar të përdoret para rreth 20 vitesh.

 

Testet Bazike për Gra:

 • Niveli i FSH dhe i Estradiolit në Ditën 2-3 të Ciklit

 • Hormoni Anti-Mullerian

 • Prolaktina

 • TSH

 • Ultratingulli në Mes të Ciklit

 • Histerosalpingogrami (HSG)

 

Testet e Specializuara për Gra:

 • Sonohisterogrami apo histeroskopia

 • Kirurgjia laparoskopike (intrapelvike)

 • X Fragjil

 • Kariotipi (Testi për kromozome i bërë me mostrën e gjakut)

 • Testosteroni, 17-Hidroksi-Progesteroni, Sheqeri në gjak esëll dhe Insulina (Për pacientët me Sindromë Policistike të Vezoreve)

 

Testet Bazike për meshkuj:

 • Analiza e Spermës

 

Testet e Specializuara për Meshkuj:

 • Kariotipi (Testi për kromozome i bërë me mostrën e gjakut)

 • Analiza e mikro-delecionit të ADN-së në kromozomin Y (test gjaku)

 • Analiza e Veçimit të Kromatinës së Spermës (SCSA) për fragmentimin e ADN-së (test i spermës)

bottom of page